top of page

ใช้เอง รีวิวเอง โพสต์เอง รู้จักกับ User-generated contentUser-generated content (UGC) คือ คอนเทนต์ที่ผู้บริโภคผลิตขึ้นเอง ในยุคนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญบนโลกดิจิตอลที่แบรนด์ต้องเข้าใจและใช้ให้เป็น


ที่ Champion3 เราใช้ UGC เพื่อสร้างแบรนด์ให้จริงใจ และรู้สึกใช่ในใจของผู้บริโภค เพราะนอกจาก UCG จะสร้างการรับรู้ในกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ แล้ว ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันให้ใกล้ขึ้น UGC สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้เกินคาด เพราะคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเชื่อใจคอนเทนต์จากผู้ใช้จริงมากกว่าโฆษณาของแบรนด์กันทั้งนั้น


แฟนเดนตาย ลูกค้าตัวท็อป ผู้ติดตาม หรืออะไรก็ตามที่คุณใช้นิยามกลุ่มลูกค้าที่จงรักภักดีกับแบรนด์ที่สุด


ลูกค้ากลุ่มนี้ มักเป็นกลุ่มที่กระตือรือร้นที่จะพูดถึงแบรนด์ของคุณมากที่สุด พวกเขาหลงใหลที่จะเป็นคนแรกในทุกย่างก้าวที่แบรนด์ขยับ ลูกค้ากลุ่มนี้แหละคือกลุ่มที่คุณอยากจะเข้าไปทำความรู้จัก


UGC สามารถใช้ได้ในทุกขั้นของ Buyer’s Journey ซึ่งจะช่วยเพิ่ม Engagement (การมีส่วนร่วม) และ Conversion (การตอบสนอง) กับแบรนด์ให้สูงขึ้น เราสามารถใช้คอนเทนต์จากลูกค้าเหล่านี้ได้ทั้งบนโซเชียลมีเดีย อีเมล์ เว็บไซน์ หรือแม้กระทั่งหน้า


ติดต่อ Champion3 ตอนนี้ เพื่อเพิ่มความรู้สึกใช่! ให้กับกลยุทธ์การตลาดของคุณ

ดู 4 ครั้ง

Comments


bottom of page